Αργεντινή: Εντείνονται οι Πιέσεις για Απελευθέρωση της Μιλάγρο Σάλα

Η δίωξή της φαίνεται να εμφορείται από πολιτικά κίνητρα, με στόχο την κάμψη των κινηματικών αντιδράσεων εν όψει του φιλόδοξου σχεδίου μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της προνοιακής πολιτικής που σχεδιάζει η κυβέρνηση Μάκρι.

Περισσότερα