Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και του Μεξικό Αναστέλλουν τις Δημόσιες Δηλώσεις για το Τείχος

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Μεξικό, οι δύο Πρόεδροι έχουν αναθέσει στις ομάδες τους να συνεχίσουν τον διάλογο για να ενδυναμωθούν οι μεταξύ τους σχέσεις.

Περισσότερα