Για τη Βραζιλία και γιατί πρέπει να μας προβληματίσει

Η ελπίδα δεν έχει πεθάνει, αλλά ίσως δεν θέλουμε να την δούμε, καθώς δεν αποτελεί ένα συγκεκριμένο σύστημα αντιπαράθεσης, με αρχή μέση και τέλος, αλλά πολλά διαφορετικά και αντιφατικά σχέδια και καθημερινότητες.

Περισσότερα