“Ταβάνι” 20 Χρόνων στα Δημόσια Έξοδα Προτείνει η Κυβέρνηση Τεμέρ

Η λεγόμενη «PEC 55», δημιουργεί ένα «ταβάνι» στα δημόσια έξοδα, το οποίο θα είναι ανάλογο με τα ποσοστά πληθωρισμού της προηγούμενης χρονιάς και δεν θα εξαρτάται, πλέον, από την αύξηση των εσόδων του ΑΕΠ.

Περισσότερα