Σαντινίστας: Από τη Νικηφόρα Επανάσταση στην Εκλογική Κυριαρχία

Οι ομαδικές καλλιέργειες των εγκαταλειμμένων απ’ τους κτηματίες του Somoza μεγάλων εκτάσεων (κίνησε που έθεσε το 25%-40% του εθνικού πλούτου υπό λαϊκό έλεγχο), η σταδιακή κατασκευή εργατικών κατοικιών στη θέση των παραγκόσπιτων, η ανάπτυξη των μαζικών μεταφορών, η στήριξη του τρόπου παραγωγής κάτω απ’ τον έλεγχο των εργαζομένων και η εγκατάσταση ενός λαϊκού συστήματος υγείας με τη βοήθεια κουβανών γιατρών ήταν κάποια από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής τους.

Περισσότερα